Reageer
Mail woning
Print

Wilhelminaplein 8

Wassenaar • Villa

9 slaapkamers • 515 m² • € 6.000,- (excl.)


Foto's

Kaart

Streetview

Meer info
Prev
Next

Kenmerken

 • Borgbedrag€6.000,-
 • Postcode2243 HE
 • WijkKievit wassenaar zuid
 • LiggingIn bosrijke omgeving
 • Beschikbaar perDirect
 • Beschikbaar tot
 • Soort woningVilla
 • InterieurGestoffeerd
 • ParkerenParkeergarage, Fietsenstalling, Op eigen terrein
 • Woonoppervlakte515 m²
 • Slaapkamers9
 • Badkamers2
 • Toiletten3
 • Delen-
 • Type vloer-
 • Anti-allergisch-
 • Internet-
 • Lift-
 • BalkonAchterkant
 • DakterrasNee
 • TuinNee
 • Vaatwasser-
 • Oven-
 • Magnetron-
 • Koelkast-
 • Vriezer-
 • Bad
 • Wasmachine-
 • Droger-

Beschrijving

Wilhelminaplein 8 te Wassenaar (De Kievit - Wassenaar zuid)

see English text below for rent and sale

Casa Cara: Vrijstaande Villa (rijksmonument) met dubbele garage ligt aan het Monumentale Wilhelminaplein, het centrale plein in het villapark 'De Kieviet.

Inleiding
De villa werd gebouwd in 1925 naar ontwerp van de architect N.H.W. Scholte in opdracht van H.Hendriks. De villa Casa Cara werd ontworpen in een Expressionistische bouwstijl met kenmerken van de Amsterdamse School. Het traplicht gevuld met glas-in-lood, gecombineerd met gebrandschilderd glas is afkomstig uit het atelier van Jan Schouten (1852-1937) "'t Prinsenhof" in Delft.

Aan de zuid- en oostzijde heeft het pand een terras.Rondom tuin staan volwassen bomen zoals een moerascypres en een treurcypres. Het toegangspad, omzoomd door een ligusterhaag, wordt aan de straatzijde geflankeerd door twee bakstenen hekpijlers.

Omschrijving
Vrijstaande villa, vanaf een rechthoekige plattegrond over twee bouwlagen opgetrokken in rode baksteen (kruisverband). Het overstekende, samengestelde rietdak heeft onregelmatig gebogen hellingen, steekkappen en een zinken krulvormige beëindiging boven de voorgevel (west).

De symmetrische voorgevel (west) bezit aan beide zijden op de begane grond een driezijdige erker met op de verdieping een loggia onder een overstekende steekkap. De beide dakoverstekken worden gedragen door gesneden standvinken, de balkonbalustrades bestaan uit deels gesneden houten latten en balken. Tussen de beide erkers bevindt zich een luifel die met trekstangen aan de gevel bevestigd is en gedragen wordt door gesneden korbelen. Onder de luifel een natuurstenen plaquette met, in bas-reliëf, de naam van het pand, geflankeerd door dubbele terrasdeuren onder een bovenlicht. Op de verdieping een drielicht venster binnen een kozijn met gesneden stijlen en golvende lijsten. Ter plaatse van de zolderverdieping een iets terugliggende, samengestelde vensterpartij.

In de linker zijgevel (west) is de entree geplaatst binnen een hoger oplopend bouwdeel onder een gebogen steekkap. Het bouwdeel wordt gemarkeerd wordt door lisenen met siermetselwerk, eindigend in kegelvormig uitgemetselde baksteen. De paneeldeur met boven- en zijlichten van glas-in-lood bevindt zich onder een zeszijdige luifel en is bereikbaar via drie gemetselde treden tussen bakstenen muurtjes. Op de verdieping een glas-in-loodvenster met zijlichten en ter plaatse van de zolderverdieping een gebogen drielicht venster dat eveneens een glas-in-loodvulling heeft binnen een kozijn met gesneden stijlen en golvende lijsten. Rechts van de entree op de begane grond en de verdieping een venster met een drieruits zijlicht voorzien van ladderroeden. Links van de entree een driehoekig erkertje waarvan de beide zijden bestaan uit met glas-in-lood gevulde vensters. Het snijpunt van de beide vensters is gedecoreerd met een uitspringende stijl met een golvende rand. Daarboven een geknikt, overhangend dakschild waarin een samengesteld, om de hoek lopende venster geplaatst is.

De begane grond van de oostelijke gevel gaat deels schuil achter een eenlaagse aanbouw onder een plat dak, voorzien van een deur aan de noordzijde en twee vensters in de oostelijke gevel. In het overhangende dakschild ter plaatse van de verdieping bevindt zich een loggia achter een houten balustrade met golvende latten. De loggia heeft een samengesteld venster met kleurig glas-in-lood en gebrandschilderd glas en een deur in de linker zijwand. Boven de loggia een dakkapel met een samengesteld venster beëindigd door een afgerond dakschild.

Tegen de oostelijke gevel is de garage aangebouwd onder een rietgedekt, flauw hellend zadeldak met gesmoorde nokvorsten. In de voorgevel (noord) is een grote houten garagedeur geplaatst, in de top van de gevel een driehoekig venster. De oostelijke gevel heeft twee gepleisterde spaarvelden en in de achtergevel van de garage (zuid) eveneens twee door lisenen gevormde spaarvelden, eindigend in driehoekige velden waarin samengestelde vensters geplaatst zijn.

De zuidelijke gevel van het pand heeft een hoger oplopend middenrisaliet, beëindigd door een gebogen dak. Dit bouwdeel heeft op de begane grond, onder een luifel op gesneden korbelen, een dubbele terrasdeur met aan weerszijden vensters. Op de verdieping een samengesteld venster binnen een kozijn met gesneden stijlen en golvende lijsten. In de top is ter plaatse van de zolderverdieping een gebogen drielicht venster geplaatst binnen een kozijn met gesneden stijlen en golvende lijsten. Rechts van dit bouwdeel op de begane grond een venster met een drielicht zijlicht met ladderroeden. Daarboven een overhangend dakschild waarin, onder een opgelicht deel een samengesteld venster geplaatst is. Links van het hoger oplopende bouwdeel op de begane grond en de verdieping een venster met een drielicht zijlicht met ladderroeden.

INTERIEUR. De oorspronkelijke indeling van het interieur is gehandhaafd en heeft als belangrijkste kenmerk de groepering van de vertrekken rond de centrale hal. Vermeldenswaardig zijn onder meer het tochtportaal met tegellambrizering en een kleurige glas-in-loodpui en de centrale hal voorzien een groot traplicht dat eveneens gevuld is met glas-in-lood en deels gebrandschilderd glas, gesigneerd met J.S., Prinsenhof, Delft. De hal is voorzien van een houten lambrizering, een bordestrap met gesneden trappaal en balusters. Op de verdieping boven de hal een ovale vide met een balustrade voorzien van gesneden balusters. De deuren zijn gevat in een houten omlijsting.

Bijzonderheden:
top locatie
vrijstaand met dubbele garage
heerlijk tuin rondom met meerderen terrassen vrij uitzicht
oprit naar garage voldoende parkeer gelegenheid voor minimaal 6 auto's
9 slaapkamers
3 badkamers
2 werk kamers
riante woon/eetkamer
wijnkelder met bar en entertainment ruimte
ruime keuken
woning is ideaal geschikt voor een groot gezin met nanny.
veel privacy en ruimte.
huurprijs is excl. Gas/Water en Elektra.
koopprijs op aanvraag
per direct beschikbaar.

Wilhelminaplein 8 in Wassenaar (De Kievit - Wassenaar south)

Casa Cara: Detached Villa (national monument) with double garage is located on the Monumentale Wilhelminaplein, the central square in the villa park 'De Kieviet.

preface
The villa was built in 1925 to a design by the architect N.H.W. Scholte on behalf of H. Hendriks. The villa Casa Cara was designed in an Expressionist architectural style with characteristics of the Amsterdam School. The staircase light filled with stained glass, combined with stained glass comes from the studio of Jan Schouten (1852-1937) "'t Prinsenhof" in Delft.

The property has a terrace on the south and east sides, surrounded by mature trees such as a swamp cypress and a weeping cypress. The access path, bordered by a privet hedge, is flanked on the street side by two brick fence posts.

Description
Detached villa, from a rectangular floor plan over two storeys built in red brick (cross bond). The overhanging, composite thatched roof has irregularly curved slopes, plug caps and a curly zinc finish above the façade (west).

The symmetrical façade (west) has a three-sided bay window on both sides on the ground floor with a loggia on the first floor under an overhanging roof. Both roof overhangs are supported by cut finches, the balcony balustrades consist of partly cut wooden slats and beams. Between the two bay windows is an awning that is attached to the facade with tie rods and is supported by cut corbels. Under the awning is a stone plaque with, in bas-relief, the name of the building, flanked by double patio doors under a skylight. On the first floor a three-light window within a frame with carved uprights and wavy moldings. At the attic floor a slightly recessed, composite window party.

In the left side wall (west), the entrance is placed within a higher ascending building part under a curved plug-in roof. The building section is marked by pilaster strips with ornamental masonry, ending in conical masonry brick. The panel door with stained glass top and side lights is located under a six-sided canopy and can be reached via three masonry steps between brick walls. On the first floor a stained glass window with sidelights and on the attic floor a curved three-light window that also has a stained glass filling within a frame with cut uprights and wavy moldings. To the right of the entrance on the ground floor and the first floor a window with a three-door sidelight with ladder rods. To the left of the entrance is a triangular bay window, both sides of which consist of windows filled with stained glass. The intersection of the two windows is decorated with a protruding style with a wavy edge. Above it is a bent, overhanging roof shield in which a composite window running around the corner is placed.

The ground floor of the eastern facade is partly hidden behind a single-storey extension under a flat roof, with a door on the north side and two windows in the eastern facade. In the overhanging roof shield at the floor of the floor there is a loggia behind a wooden balustrade with wavy slats. The loggia has a composite window with colored stained glass and stained glass and a door in the left side wall. Above the loggia a dormer window with a composite window terminated by a rounded roof shield.

The garage is built against the eastern facade under a thatched, gently sloping gable roof with braced ridge-tops. A large wooden garage door has been placed in the front (north), and a triangular window in the top of the facade. The eastern facade has two plastered savings fields and in the rear facade of the garage (south) also two savings fields formed by lisen, ending in triangular fields in which composite windows are placed.
INTERIOR. The original layout of the interior has been maintained and the main feature is the grouping of the rooms around the central hall. Worth mentioning include the enclosed porch with tiled glazing and a colorful stained-glass facade and the central hall with a large stair light that is also filled with stained glass and partly stained glass, signed J.S., Prinsenhof, Delft. The hall has wooden paneling, a landing staircase with carved stair post and balusters. On the floor above the hall, an oval loft with a balustrade with carved balusters. The doors are set in a wooden frame.

Particularities:
top location
detached with double garage
lovely garden around with several terraces with unobstructed views
driveway to garage, sufficient parking space for at least 6 cars
9 bedrooms
3 bathrooms
2 work rooms
spacious living / dining room
wine cellar with bar and entertainment area
spacious kitchen
house is ideal for a large family with a nanny.
lots of privacy and space.
rental price is excluding gas / water and electricity.
available immediately.

Doorsturen

Wilhelminaplein 8

Wassenaar • Villa

Meer info

Wilhelminaplein 8 te Wassenaar (De Kievit - Wassenaar zuid)

see English text below for rent and sale

Casa Cara: Vrijstaande Villa (rijksmonument) met dubbele garage ligt aan het Monumentale Wilhelminaplein, het centrale plein in het villapark 'De Kieviet.

Inleiding
De villa werd gebouwd in 1925 naar ontwerp van de architect N.H.W. Scholte in opdracht van H.Hendriks. De villa Casa Cara werd ontworpen in een Expressionistische bouwstijl met kenmerken van de Amsterdamse School. Het traplicht gevuld met glas-in-lood, gecombineerd met gebrandschilderd glas is afkomstig uit het atelier van Jan Schouten (1852-1937) "'t Prinsenhof" in Delft.

Aan de zuid- en oostzijde heeft het pand een terras.Rondom tuin staan volwassen bomen zoals een moerascypres en een treurcypres. Het toegangspad, omzoomd door een ligusterhaag, wordt aan de straatzijde geflankeerd door twee bakstenen hekpijlers.

Omschrijving
Vrijstaande villa, vanaf een rechthoekige plattegrond over twee bouwlagen opgetrokken in rode baksteen (kruisverband). Het overstekende, samengestelde rietdak heeft onregelmatig gebogen hellingen, steekkappen en een zinken krulvormige beëindiging boven de voorgevel (west).

De symmetrische voorgevel (west) bezit aan beide zijden op de begane grond een driezijdige erker met op de verdieping een loggia onder een overstekende steekkap. De beide dakoverstekken worden gedragen door gesneden standvinken, de balkonbalustrades bestaan uit deels gesneden houten latten en balken. Tussen de beide erkers bevindt zich een luifel die met trekstangen aan de gevel bevestigd is en gedragen wordt door gesneden korbelen. Onder de luifel een natuurstenen plaquette met, in bas-reliëf, de naam van het pand, geflankeerd door dubbele terrasdeuren onder een bovenlicht. Op de verdieping een drielicht venster binnen een kozijn met gesneden stijlen en golvende lijsten. Ter plaatse van de zolderverdieping een iets terugliggende, samengestelde vensterpartij.

In de linker zijgevel (west) is de entree geplaatst binnen een hoger oplopend bouwdeel onder een gebogen steekkap. Het bouwdeel wordt gemarkeerd wordt door lisenen met siermetselwerk, eindigend in kegelvormig uitgemetselde baksteen. De paneeldeur met boven- en zijlichten van glas-in-lood bevindt zich onder een zeszijdige luifel en is bereikbaar via drie gemetselde treden tussen bakstenen muurtjes. Op de verdieping een glas-in-loodvenster met zijlichten en ter plaatse van de zolderverdieping een gebogen drielicht venster dat eveneens een glas-in-loodvulling heeft binnen een kozijn met gesneden stijlen en golvende lijsten. Rechts van de entree op de begane grond en de verdieping een venster met een drieruits zijlicht voorzien van ladderroeden. Links van de entree een driehoekig erkertje waarvan de beide zijden bestaan uit met glas-in-lood gevulde vensters. Het snijpunt van de beide vensters is gedecoreerd met een uitspringende stijl met een golvende rand. Daarboven een geknikt, overhangend dakschild waarin een samengesteld, om de hoek lopende venster geplaatst is.

De begane grond van de oostelijke gevel gaat deels schuil achter een eenlaagse aanbouw onder een plat dak, voorzien van een deur aan de noordzijde en twee vensters in de oostelijke gevel. In het overhangende dakschild ter plaatse van de verdieping bevindt zich een loggia achter een houten balustrade met golvende latten. De loggia heeft een samengesteld venster met kleurig glas-in-lood en gebrandschilderd glas en een deur in de linker zijwand. Boven de loggia een dakkapel met een samengesteld venster beëindigd door een afgerond dakschild.

Tegen de oostelijke gevel is de garage aangebouwd onder een rietgedekt, flauw hellend zadeldak met gesmoorde nokvorsten. In de voorgevel (noord) is een grote houten garagedeur geplaatst, in de top van de gevel een driehoekig venster. De oostelijke gevel heeft twee gepleisterde spaarvelden en in de achtergevel van de garage (zuid) eveneens twee door lisenen gevormde spaarvelden, eindigend in driehoekige velden waarin samengestelde vensters geplaatst zijn.

De zuidelijke gevel van het pand heeft een hoger oplopend middenrisaliet, beëindigd door een gebogen dak. Dit bouwdeel heeft op de begane grond, onder een luifel op gesneden korbelen, een dubbele terrasdeur met aan weerszijden vensters. Op de verdieping een samengesteld venster binnen een kozijn met gesneden stijlen en golvende lijsten. In de top is ter plaatse van de zolderverdieping een gebogen drielicht venster geplaatst binnen een kozijn met gesneden stijlen en golvende lijsten. Rechts van dit bouwdeel op de begane grond een venster met een drielicht zijlicht met ladderroeden. Daarboven een overhangend dakschild waarin, onder een opgelicht deel een samengesteld venster geplaatst is. Links van het hoger oplopende bouwdeel op de begane grond en de verdieping een venster met een drielicht zijlicht met ladderroeden.

INTERIEUR. De oorspronkelijke indeling van het interieur is gehandhaafd en heeft als belangrijkste kenmerk de groepering van de vertrekken rond de centrale hal. Vermeldenswaardig zijn onder meer het tochtportaal met tegellambrizering en een kleurige glas-in-loodpui en de centrale hal voorzien een groot traplicht dat eveneens gevuld is met glas-in-lood en deels gebrandschilderd glas, gesigneerd met J.S., Prinsenhof, Delft. De hal is voorzien van een houten lambrizering, een bordestrap met gesneden trappaal en balusters. Op de verdieping boven de hal een ovale vide met een balustrade voorzien van gesneden balusters. De deuren zijn gevat in een houten omlijsting.

Bijzonderheden:
top locatie
vrijstaand met dubbele garage
heerlijk tuin rondom met meerderen terrassen vrij uitzicht
oprit naar garage voldoende parkeer gelegenheid voor minimaal 6 auto's
9 slaapkamers
3 badkamers
2 werk kamers
riante woon/eetkamer
wijnkelder met bar en entertainment ruimte
ruime keuken
woning is ideaal geschikt voor een groot gezin met nanny.
veel privacy en ruimte.
huurprijs is excl. Gas/Water en Elektra.
koopprijs op aanvraag
per direct beschikbaar.

Wilhelminaplein 8 in Wassenaar (De Kievit - Wassenaar south)

Casa Cara: Detached Villa (national monument) with double garage is located on the Monumentale Wilhelminaplein, the central square in the villa park 'De Kieviet.

preface
The villa was built in 1925 to a design by the architect N.H.W. Scholte on behalf of H. Hendriks. The villa Casa Cara was designed in an Expressionist architectural style with characteristics of the Amsterdam School. The staircase light filled with stained glass, combined with stained glass comes from the studio of Jan Schouten (1852-1937) "'t Prinsenhof" in Delft.

The property has a terrace on the south and east sides, surrounded by mature trees such as a swamp cypress and a weeping cypress. The access path, bordered by a privet hedge, is flanked on the street side by two brick fence posts.

Description
Detached villa, from a rectangular floor plan over two storeys built in red brick (cross bond). The overhanging, composite thatched roof has irregularly curved slopes, plug caps and a curly zinc finish above the façade (west).

The symmetrical façade (west) has a three-sided bay window on both sides on the ground floor with a loggia on the first floor under an overhanging roof. Both roof overhangs are supported by cut finches, the balcony balustrades consist of partly cut wooden slats and beams. Between the two bay windows is an awning that is attached to the facade with tie rods and is supported by cut corbels. Under the awning is a stone plaque with, in bas-relief, the name of the building, flanked by double patio doors under a skylight. On the first floor a three-light window within a frame with carved uprights and wavy moldings. At the attic floor a slightly recessed, composite window party.

In the left side wall (west), the entrance is placed within a higher ascending building part under a curved plug-in roof. The building section is marked by pilaster strips with ornamental masonry, ending in conical masonry brick. The panel door with stained glass top and side lights is located under a six-sided canopy and can be reached via three masonry steps between brick walls. On the first floor a stained glass window with sidelights and on the attic floor a curved three-light window that also has a stained glass filling within a frame with cut uprights and wavy moldings. To the right of the entrance on the ground floor and the first floor a window with a three-door sidelight with ladder rods. To the left of the entrance is a triangular bay window, both sides of which consist of windows filled with stained glass. The intersection of the two windows is decorated with a protruding style with a wavy edge. Above it is a bent, overhanging roof shield in which a composite window running around the corner is placed.

The ground floor of the eastern facade is partly hidden behind a single-storey extension under a flat roof, with a door on the north side and two windows in the eastern facade. In the overhanging roof shield at the floor of the floor there is a loggia behind a wooden balustrade with wavy slats. The loggia has a composite window with colored stained glass and stained glass and a door in the left side wall. Above the loggia a dormer window with a composite window terminated by a rounded roof shield.

The garage is built against the eastern facade under a thatched, gently sloping gable roof with braced ridge-tops. A large wooden garage door has been placed in the front (north), and a triangular window in the top of the facade. The eastern facade has two plastered savings fields and in the rear facade of the garage (south) also two savings fields formed by lisen, ending in triangular fields in which composite windows are placed.
INTERIOR. The original layout of the interior has been maintained and the main feature is the grouping of the rooms around the central hall. Worth mentioning include the enclosed porch with tiled glazing and a colorful stained-glass facade and the central hall with a large stair light that is also filled with stained glass and partly stained glass, signed J.S., Prinsenhof, Delft. The hall has wooden paneling, a landing staircase with carved stair post and balusters. On the floor above the hall, an oval loft with a balustrade with carved balusters. The doors are set in a wooden frame.

Particularities:
top location
detached with double garage
lovely garden around with several terraces with unobstructed views
driveway to garage, sufficient parking space for at least 6 cars
9 bedrooms
3 bathrooms
2 work rooms
spacious living / dining room
wine cellar with bar and entertainment area
spacious kitchen
house is ideal for a large family with a nanny.
lots of privacy and space.
rental price is excluding gas / water and electricity.
available immediately.

Kenmerken

 • Borgbedrag€6.000,-
 • Postcode2243 HE
 • WijkKievit wassenaar zuid
 • LiggingIn bosrijke omgeving
 • Beschikbaar perDirect
 • Beschikbaar tot
 • Soort woningVilla
 • InterieurGestoffeerd
 • ParkerenParkeergarage, Fietsenstalling, Op eigen terrein
 • Woonoppervlakte515 m²
 • Slaapkamers9
 • Badkamers2
 • Toiletten3
 • Delen-
 • Type vloer-
 • Anti-allergisch-
 • Internet-
 • Lift-
 • BalkonAchterkant
 • DakterrasNee
 • TuinNee
 • Vaatwasser-
 • Oven-
 • Magnetron-
 • Koelkast-
 • Vriezer-
 • Bad
 • Wasmachine-
 • Droger-
Bel ons: 070-3695428 Mail: info@dehaagschemakelaar.nl Banstraat 1, 2517 GH, Den Haag